Skip to main content

פיקוח על מוסדות יהודיות בפאס

תאריך:

07.12.1943

מיקום:

פאס

אישיות:

בן אזראף רפאל

Keyword:

אזרח, אספקה, יהדות, יהודים, מלאח, נכבד הקהילה, עיתון, רב צבאי

Organization:

לה פרס מרוקנה (עיתון)

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. . מיכל 3, תיק 16, מס' 1.
מאמר מתאריך 12.7.1943, "עיתון לה פראס מרוקיין" על ביקורו של מפקח חדש על מוסדיות יהודיות בפאס.

דילוג לתוכן