Skip to main content

עדות של ד”ר חן מרדכי

מיקום:

אל עלמיין, אל-עגילה, בנגאזי, ג'אדו, גריאן, המדבר המערבי, חומס, טהראן, טריפולי, טריפוליטניה, יפרן, לונדון, תדמור

אישיות:

מונטגומרי ברנרד

מושג:

אספקה, בית חולים, בית קברות, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, טיפוס הבטן (טיפואיד), מחנות, מלחמה, מתנדבים, עלייה, רעב, רפואה

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

תיאור

באדיבות יד ושם

דילוג לתוכן