Skip to main content

התפטרויות בקהילה היהודית של קזבלנקה

מיקום:

קזבלנקה

אישיות:

זגורי יחיא

Keyword:

אזרח, אספקה, בית קברות, חינוך, יהדות, עוני, רעב

Organization:

ועד הקהילה היהודית של קזבלנקה

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 15, מס' 23-28. 
המסמך הוא מכתב התפטרויות מתאריך 18.10.1944 שהועבר מארבעה חברי ארגון הקהילה היהודית של קזבלנקה לנשיא הארגון, יחיא  זגורי. במכתבם החברים מסבירים כי הם מתפטרים עקב שינויים בתפקיד שלהם בארגון שהפך להיות ארגון המטפל ביהודים עניים של העיר במקום לטפל בהתקדמות יהדות מרוקו כפי שסוכם.

דילוג לתוכן