Skip to main content

מגפת שחפת במלאח של קזבלנקה

תאריך:

08.02.1944

מיקום:

קזבלנקה

אישיות:

לוי שמואל-דוד

Keyword:

אזרח, אנטישמיות, אספקה, בית חולים, בית כנסת, חינוך, מלאח, עוני, רעב, רפואה

Organization:

ועד הקהילה היהודית של קזבלנקה

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 15, מס' 21-22.
מסמך מתאריך 2.8.1944, קזבלנקה, מנשיא הקהילה היהודית של קזבלנקה, שמואל-דוד לוי, למרכז היהודי לטיפול בשחפת.
במסמך יש סיכום של החלטות חדשות שעליהן הועדה הרפואית של הקהילה ממליצה על מנת להילחם במגפה במלאח (צפיפות בכיתות, טיפולים).

דילוג לתוכן