Skip to main content

הצעת מינוי מנהיג רוחני חדש לקהילת יהודי מרוקו

מיקום:

אוראן, קזבלנקה

אישיות:

בן אזראף רפאל, רוש יצחק

Keyword:

אספקה, יהדות, יהודים

Organization:

המועצה

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 14, מס' 1-2.
התכתבות מתאריך 23.3.1943 בין הרב יצחק רוש באוראן לבין נציגות קהילת יהודי מרוקו בקזבלנקה. במכתבים מציעים לרב רוש ליהות את המנהיג הרוחני החדש לקהילה במרוקו.
 

ניתן לעיין במסמך במרכז התיעוד בתיאום מראש: [email protected]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

דילוג לתוכן