Skip to main content

יהדות מרוקו הצרפתית בשנת 1951

מיקום:

מקנס, מרקש, פאס, פאריס, קזבלנקה, רבאט

אישיות:

מוחמד החמישי

Keyword:

הקהילה היהודית, חינוך, מלאח

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט), כל ישראל חברים

תיאור

American Jewish Year Book  עמודים 383 – 381 . המסמך סוקר את יהדות מרוקו הצרפתית בשנת 1951. יש סקירה על הגידול הדמוגרפי, על חיי התרבות בקהילה ועל חינוך יהודי ושרותים קהילתיים.
 

דילוג לתוכן