Skip to main content

קבלת ספר תורה במחנה צבאי בקזבלנקה

תאריך:

08.03.1944

מיקום:

קזבלנקה

Keyword:

אימון צבאי, בית כנסת, גיוס, יהדות, מלחמת העולם השנייה

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 9, מסמך 2.
מכתב מתאריך 3.8.1944, קזבלנקה,  ע"י מנחם לוי על קבלת ספר תורה במחנה צבאי ליוטאי בקזבלקה.

דילוג לתוכן