Skip to main content

דו”ח מודיעין על מחנות מעצר בצפון אפריקה

מיקום:

אוראן, ג'לפה, מחנה בוערפה, עין אל אוראק

אישיות:

ניסן ג'ורג'

Keyword:

מחנה עבודה, פשע מלחמה, שבוי מלחמה

Organization:

צבא ארה"ב

תיאור

דו"ח מודיעין על מחנות מעצר בצפון אפריקה
חטיבת המודיעין של צבא ארה"ב, משרד ניו-יורק 17 בספטמבר 1942
מברק בנושא מחנות מעצר ועבודה באלג'יריה ומרוקו. הדו"ח מתאר את קטגוריות העצירים השונים, מיקומי המחנות, תיאורם ותנאי החיים בהם.

דילוג לתוכן