Skip to main content

מסמכים על פשעי המלחמה של ויליאם בייסנר

מיקום:

ברן, קהיר, תוניס

אישיות:

בייסנר וילהלם, הימלר היינריך, קאשה זיגפריד, רומל ארווין

Keyword:

אזרח, אנטישמיות, מופתי, מלחמת העולם השנייה, פשע מלחמה, שואה, תעמולה

Organization:

גסטפו, צבא ארה"ב

תיאור

US Holocaust Memorial Archive 39210
מסמכים נאספו 1947-1966
מסמכים המתארים את פעלו של ויליאם בייסנר קצין הביטחון של הגסטאפו בתוניס. המסמכים מתארים את פעולותיו במלחמה ובמיוחד בצפון אפריקה. במהלך שירותו באזור פיתח קשרים רבים ולאחר המלחמה עבר לגור בקהיר. 
 

דילוג לתוכן