Skip to main content

כלכלה בזמן מלחמה: יחסים בין הממשל הבריטי לקהילות המקומיות

מיקום:

בנגאזי, דרנה

אישיות:

ויוול ארכיבלד

Keyword:

אזרח, אספקה

Organization:

הצבא הבריטי

תיאור

ארכיון המסמכים של מוזיאון המלחמה הבריטי
אוסף מסמכים המתאר את היחסים שבין הממשל הבריטי לבין מנהיגים ערביים.
מסמך אחד מתאר אירוח של 80 חיילים בריטים אצל שייח' מקומי.
 

דילוג לתוכן