Skip to main content

פקודות מבצע לארמייה הראשונה

מיקום:

טבורסוק, תוניס

אישיות:

רומל ארווין

Keyword:

ארטילריה, מלחמה, מלחמת העולם השנייה

Organization:

הצבא הבריטי

תיאור

תוכנית המבצעים של הצבא הבריטי לכיבוש עמדות הגרמנים מזרחית לדג' טנאגושה 

דילוג לתוכן