Skip to main content

מרסה מטרוח 11.11.1942

מיקום:

מרסה מטרוח

אישיות:

מונטגומרי ברנרד

Keyword:

בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, הפסקת אש, כניעה, פלישת בנות הברית

Organization:

הצבא הבריטי

תיאור

The Imperial War Museum Photo Archive E19332

מוזיאון המלחמה הבריטי, ארכיון התמונות E19332
 

דילוג לתוכן