Skip to main content

טוברוק, לוב 18.11.1942

מיקום:

טוברוק

אישיות:

מונטגומרי ברנרד

Keyword:

אזרח, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, הפסקת אש, כניעה, פלישת בנות הברית

Organization:

הצבא הבריטי

תיאור

Imperial War Museum Photo Archive E19752

מוזיאון המלחמה הבריטי, ארכיון התמונות E19752

דילוג לתוכן