Skip to main content

דרנה, לוב 22.11.1942

מיקום:

דרנה

אישיות:

מונטגומרי ברנרד

Keyword:

אזרח, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, הפסקת אש, כניעה, פלישת בנות הברית

Organization:

הצבא הבריטי

תיאור

Imperial War Museum Photo Archive E19796

מוזיאון המלחמה הבריטי, ארכיון התמונות E19796

דילוג לתוכן