Skip to main content

הבהרות לגבי משלוח חבילות בצפון אפריקה

תאריך:

09.09.1940

מיקום:

חיפה, לוב, מצרים, תוניסיה

Keyword:

המערכה בצפון אפריקה, הקורפוס האפריקני, מסחר

Organization:

וורמאכט

תיאור

תיק מס' 672 (מס' פריט: 7025263) בחטיבה M.29..FR  מארכיון צבא גרמניה בפרייבורג מתאריך 1.9.1940 ובו פקודה ליחדות הוורמאכט בארצות צפון אפריקה (מצרים, לוב, תוניסיה) לכתיבת ברורה של דברי דואר תוך ציון שם היחידה של השולח. במנשר נאמר כי "אם הדבר לא יעשה בצורה זו – יוחרמו דברי המשלוח ללא יוצא מן הכלל".  

דילוג לתוכן