Skip to main content

הסדרים חדשים לשטרות ונכסים

מיקום:

תוניס

Keyword:

אזרח, אזרחות, אספקה, חוק מעמד היהודים, חוקי גזע, מטבע צרפתי, פרוטקטורט, תעמולה

Organization:

La Régence, העיתון הרשמי של תוניסיה, וורמאכט

תיאור

המסמך חובר בתאריך 5.2.1943, בתוניס, בידי החסות הצרפתית (ללא שם) בתוניס וממוען לסגן נמיץ, המזכיר הכללי של צרפת בתוניס. המסמך מתאר את ההנחיות החדשות בנוגע להנפקת שטרות צרפתיים, את התנאים הבנקאים החדשים שהו
טלו על יהודי תוניס (כגון הגבלת יצוא מזומנים, הקפאת רכוש פרטי ועוד) ופרסום תעמולה בעיתונות המקומית במטרה להפיץ ולהסדיר את ההגבלות החדשות.

דילוג לתוכן