Skip to main content

ההגרלה הלאומית בתוניסיה ובאלג’יריה

מיקום:

אלג'יר, וישי, פאריס, תוניס

אישיות:

היטלר אדולף

Keyword:

אזרח, אזרחות, אנטישמיות, אסלאם

Organization:

בנק צרפת, משרד האוצר הצרפתי

תיאור

המסמך נכתב ב-13.3.1943 בתוניס לכבוד הנציג לדיפלומציה בוישי ולכבוד המשרד האוצר בפאריס. המסמך הוא דו"ח מפורט של פעילויות ותוצאות של משחקי ההגרלה הלאומית בתוניס. בדו"ח ישנה בקשה מפורטת לחדש את ההגרלה בתוניסיה ובאלג'יריה. הדו"ח מתאר את חשיבות הגרלות אלו בשל העובדה שהרווח מההגרלות מיועד לפצועי מלחמה צרפתיים. במסמך מוזכר כי מוכרי הכרטיסים הם יהודיים ברובם, המוסלמים אינם קונים את הכרטיסים בגלל סיבות דתיות ורוב המשתתפים להגרלות הם יהודים וצרפתיים שחיים באלג'יריה או בתוניסיה.

דילוג לתוכן