Skip to main content

Pétition de la Chambre Syndicale Nationale des Voyageurs de Commerce (non datée) et position du Résident Général à Tunis 12/08/1942

תאריך:

12.08.1942

שם ארכיון:

משרד החוץ הצרפתי

Folder Number:

FFM_6GMII-93_0059, 0068

תיאור

עצומה – לטובת עמיתים, נציגי מכירות, המתגוררים במרוקו, כדי להקל עליהם קבלת אשרות כדי שיוכלו לנסוע לאלג’יריה לצורך פעילותם המקצועית. בית התושב הכללי ברבאט כבר לא מוציא ויזות אלה.

12 באוגוסט 1942 – האדמירל אסטבה, תושב כללי של צרפת בתוניס, כותב לפייר לבאל, ראש הממשלה ושר החוץ, בהתייחס לעצומה הנ”ל. הוא אינו רואה שום התנגדות “להנפקה, לאנשים הנוגעים בדבר, ללא התייעצות מוקדמת, של רשיונות מעבר שיונפקו לנסיעה בודדת ולתקופה מוגבלת”. עם זאת, הוא מזמין אותם להצדיק את הצורך של הנסיעה על ידי הפקת כל המסמכים הדרושים.

דילוג לתוכן