Skip to main content

Échange de correspondances sur les modalités de circulation par voie maritime et l’octroi de visas de transit par le Maroc – Vichy – 18/10/1940 au 21/11/1940

תאריך:

18.10.1940

שם ארכיון:

משרד החוץ הצרפתי

Folder Number:

FFM_6GMII-92_0042-0050, 0053-0057

תיאור

18 באוקטובר עד 21 בנובמבר 1940 – עולה מהמכתבים שהוחלפו בין שר הפנים, שר החוץ והמושל הכללי נוגאס כי החשש העיקרי להענקת אשרות מעבר דרך מרוקו לאזרחים צרפתים או זרים המצהירים שהם רוצים לנסוע לאמריקה או לאנטילים, היא שהם ישארו לתמיד בשטח הפרוטקטורט. נוגואס כותב במיוחד : “… אני יכול רק להמליץ ​​לא לעבור דרך מרוקו לבני ארצנו המעוניינים לנסוע לאמריקה דרך ליסבון, אלא אם כן הם השיגו לפני יציאתם מצרפת את כל האשרות והמסמכים ההכרחים, כולל כרטיסי נסיעה לאמריקה … אוסיף שכדי למנוע מחלק מבני ארצינו להתפתות להתיישב במרוקו בחסות אשרת מעבר, יהיה צורך ששלטונות צרפת, הרשויות המוסמכות לכך, לפני הוצאת אשרות, יתייעצו עם המושל הכללי כפי שנעשה כאשר מתכוונים המבקשים לשהות זמן רב בשטחי הפרוטקטורט”.

הנחיות נאותות ניתנות על ידי שר הפנים למושלים, לתת-מושלים ולמושל הכללי של אלג’יריה.

דילוג לתוכן