Skip to main content

דוח על התקדמות הקציר במרוקו הספרדית, ללא תאריך

תאריך:

16.12.2020

מיקום:

מרוקו

תיאור

מסמך זה הינו דוח הנותן מידע על התקדמות הקציר במרוקו הספרדית. כולל פרטים על עמדת הזרעים (seed stand), ציפיות הקציר וכדומה.

דילוג לתוכן