Skip to main content

הצפון אפריקני, כתב עת של הוועדה של צפון אפריקה – ינואר-מרץ 1935

תאריך:

01.01.1935

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

​AEP_B3_700_IMG_0174-0179

תיאור

מהדורת ינואר-מרץ 1935 – לעלון הכותרת “הבעיה האלג’ירית”, ניתוח העוקב אחר אירועים בודדים שהתרחשו בכמה נקודות מפוזרות באלג’יריה. המסקנות העיקריות מביקורם של אנשי ממשל בשלושה המחוזים האלג’יריים הן : “1- יש משבר כלכלי גדול באלג’יריה. 2- בעיית הפוליטיקה הילידית אינה מתעוררת באלג’יריה בחדות רבה. 3- חיוני באלג’יריה להחזיר את סמכות הממשל, כלומר הרשות הצרפתית”.

ועדת צפון אפריקה, שמטה בפריז, הוא ארגון שנוצר בשנת 1925, בחסותו הגבוהה של נשיא הרפובליקה, ומטרתו העיקרית היא “להפוך את צפון אפריקה למוכרת ומוערכת יותר (אלג’יריה-טוניסיה-מרוקו-אזורי סהרה).

דילוג לתוכן