Skip to main content

Rapport du Comité du Front Populaire au Préfet de Constantine – 28 juin 1936

תאריך:

28.06.1936

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

​AEP_B3_700_IMG_0166-0167

תיאור

דו”ח מה-28 ביוני 1936 – הוועדה מדווחת למושל המחוז, עם פרטים רבים, על אירוע אנטישמי, על הפרובוקציות של חברי קרואה דה פיי כלפי קבוצת יהודים עם ילד ותינוק שיושבים על ספסלים. כשהגיעו אליהם הם צעקו “יהודונים אל הגיא – בלום לגרדום – יהודים מלוכלכים, סעו לפלסטינה”. אז הותקפו היהודים פיזית. שמועות על התקיפה התפשטו ברחבי העיר והמשטרה התערבה ורדפה אחרי תומכי החזית העממית. פקד משטרה נאמר כי אמר : “אם זה ימשיך נשלח להם ערבים”, מה שמעורר התמרמרות בקרב אנשי החזית העממית, שמיידעים את המושל על שליחת מברק למשרד הפנים. : “תקריות אנטישמיות אלימות שעוררו ב- 27 ביוני על ידי קרואה דה פיי. אנו מבקשים התערבות מיידית למניעת אירועים חמורים יותר”.

עותק של הדו”ח נשלח למשרד הפנים.

דילוג לתוכן