Skip to main content

Oran Matin , “ילידי יהודי לפני הצבעת הבחירות”, 3 פברואר 1938

תאריך:

03.02.1938

מיקום:

אלג'יריה

אישיות:

Ohem

Keyword:

listes électorales, statut des juifs

Organization:

Oran Matin (עיתון)

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_16H_115_IMG_305-307

תיאור

מאמר זה, שנכתב על ידי אוהם, שרוצה להיות היסטורי ובעל הכותרת “ילידי יהודי לפני הקלפי הבחירות” מורכב מכמה חלקים לפי סדר כרונולוגי. החלק הרביעי נקרא “אזרחותם של הילידים היהודים האלג’יריים בפני בית המשפט לקסציה. מסקנותיו של עו”ד סרוט. מאמר זה עוקב אחר הוצאתם של “ילידי דת יהודית רבים מרשימות הבחירות”.

דילוג לתוכן