Skip to main content

Rapport de la Sûreté Départementale de Constantine, 11 janvier 1935

תאריך:

11.01.1935

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_700_IMG_0100 - 0105

תיאור

דו”ח מיום 11 בינואר 1935. הוא נערך על ידי ראש המטה המחוזי לביטחון והופנה למושל הכללי ולמושל המחוז. הוא משחזר תרגום בצרפתית של שיר בערבית מאדם בשם מוהאד אחמד ומציין כי אסר עליו “להפיץ אותו לציבור בגלל אופיו הפרובוקטיבי”.

הטקסט אנטישמי בבצורה פראית וקורא לטבח באוכלוסייה היהודית, ילדים, נשים וגברים.

דילוג לתוכן