Skip to main content

Seize rapports sur la surveillance de la population par la police (1935-1936)

תאריך:

01.01.1935

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_700_IMG_0069 - 0097

תיאור

שנים 1935-1936. הדיווחים של תחנת המשטרה המרכזית מעידים על מעקב צמוד, כולל פוליטי ודתי, שקבוצות או יחידים כפופים לו במחוז קונסטנטין. הם נעים בין השתוללות אנטישמית חריפה של מוסלמים כלפי יהודים וכלה ברכילות שהפיצו אנשים כלפי אחרים. חזרתם של עולי רגל ממכה תחת פיקוח הדוק. כרוזים פוליטיים נשלחים למושל המחוז למידע.

דילוג לתוכן