Skip to main content

Rapport sur le boycottage du commerce israélite par les indigènes (Constantine), 22 décembre 1934

תאריך:

22.12.1934

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_700_IMG_0001 - 0064

תיאור

דו”ח מיום 22 בדצמבר 1934. החקירה בוצעה על ידי מר MIQUEL, הרב-פקד המרכזי והדו”ח הופנה אל מושל מחוז קונסטנטין, בעקבות הפרעות ה-5 באוגוסט 1934 שבמהלכן “רוב החנויות בבעלות יהודים נבזזו, נשללו והבדים הושלכו ברחוב או נקרעו”.

המסמך בן 14 העמודים מתמקד בסחר בבדים מאוגוסט עד דצמבר 1934, שנראה כמקור ההכנסה העיקרי של תושבי העיר קונסטנטין. במשך שבועיים שאחרי ההתפרעויות, העסקים של היהודים נותרו סגורים והילידים קנו את הבדים מהסוחרים במוזביטים (ברברים). כשנפתחו מחדש אורגנה קריאה לחרם שהופצה בקרב האוכלוסייה הערבית. עם זאת, הסוחרים במוזביטים לא הצליחו להשיג אספקה ​​מהסיטונאי הקתולי היחיד בקונסטנטין, והם פנו לסיטונאים היהודים למרות החרם על הסוחרים הקטנים. שמותיהם של הסיטונאים העיקריים, גם מוזביטים וגם יהודים, מצוטטים בדו”ח וכן היקף העסקאות בין ה-9 באוגוסט ל-16 בדצמבר. זה מסתכם ביותר מ-337 טונות של בדים.

לדו”ח מצורפות טבלאות (כ-50 עמודים), “הצהרות פעולות האימות”, תוצאת המעקב אחר הסוחרים המעורבים, שבוצע על ידי שירותי המשטרה.

דילוג לתוכן