Skip to main content

Renseignement à propos de la spéculation sur les tissus, 4 juin 1941

תאריך:

04.06.1941

מיקום:

אלג'יריה

אישיות:

Petain

Keyword:

propagande, spéculation

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_16H_115_IMG_187

תיאור

על פי דיווח זה, בשוק La Lyre מתרחשות ספקולציות משמעותיות על בדים, “בגלל חוסר הפרופורציה בין מספר הקונים לכמויות הבדים שהובאו על ידי המוכרים.” דחיפות וקטטות היו מתפרצות לעיתים קרובות בגלל אורך התורים מול כל קמעונאי. “יש סוחרים יהודים שניצלו את ההזדמנות להפיץ תעמולה סתמית נגד השלטון הלאומי” בלי להיכשל “כשקונים מתלוננים על מחסור הבדים או עליית המחירים, להאשים את הממשלה ב מרשל פטין ועל המהפכה הלאומית “.

 

דילוג לתוכן