Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – תת-מחוז בטנה – אלג’יריה – 17

תאריך:

01.08.1933

מיקום:

בטנה, ח'נשלה, קונסטנטין

Keyword:

אנטישמיות

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_249_273

תיאור

מכתב מתת-מושל של בטנה לפרפקט קונסטנטין בנוגע לחוזר (מספר 9241/9247) המבקש לחקור על פרסומם של עלונים אנטישמיים בעיר. לאחר החקירה הוצגה כי הפרסומים השארו מקומיים.

התיק עוסק במקרה של עלונים אנטישמיים שהופצו בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הפצת העלונים נותר מקומי ולא חרג מחוץ לשכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

במזכירות יכולים לפנות לחשבונות סטודנטים בבקשה להסרת חסימה לצורך הפקת אישורים

דילוג לתוכן