Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – תת-מחוז בטנה – אלג’יריה – 13

תאריך:

22.07.1933

מיקום:

בטנה, ח'נשלה

Keyword:

אנטישמיות

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_249_261

תיאור

מכתב מתת המושל של בטנה למנהל השכונה המעורבת ח’נשלה בנושא קמפיין החרם נגד חנויות יהודיות ולגבי עלונים אנטישמיים שהוצבו באזור ב-10-11.07.1933

הוא דורש ממנו לחקור את המקרה.

התיק עוסק בהפצת עלונים אנטישמיים בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הפצת העלונים נותר מקומי ולא חרג מחוץ לשכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

דילוג לתוכן