Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – מחוז קונסטנטין – אלג’יריה – 10

תאריך:

04.08.1933

מיקום:

ח'נשלה, קונסטנטין

Keyword:

אנטישמיות

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_249_250 to AEP_B3_249_256

תיאור

טיוטת מכתב מ-04.08.1933 ממושל המחוזי של קונסטנטין לנציב הכללי של אלג’יריה לגבי עלונים אנטישמיים שהופצו בערבית באזור ב-10-11.07.1933.

המושל מדווח על המקרה.

התיק עוסק בהפצת עלונים אנטישמיים בשכונה המעורבת של חינצ’לה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הצבת העלונים נותר מקומיים ולא היתפשט מחוץ שכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

דילוג לתוכן