Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – מחוז קונסטנטין – אלג’יריה – 7

Date:

10.07.1933

מיקום:

ח'נשלה

Idea:

antisémitisme

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_249_246

Description

עלונים אנטישמיים שהוצבו בערבית בשכונה מעורבת ח’נשלה ב-10-11.07.1933.

התיק עוסק בהפצת עלונים אנטישמיים  בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הצבת העלונים נותר מקומיים ולא התפשט מחוץ שכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש.

דילוג לתוכן