Skip to main content

דו”ח יומי של נציב המשטרה של בון אל מושל קונסטנטין – 2337

Date:

16.10.1940

מיקום:

בון

Idea:

Nationalism

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_589_010

Description

הדו”ח עוסק בתגובה של האוכלוסייה המקומית על החדשות האחרונות של המלחמה, לאחר שביתת הנשק של 1940.

הוא מציג את דעתם של קבוצות אתניות שונות: צרפתים, ערבים מוסלמים, יהודים, זרים.

כאן, הנושא העיקרי הוא שמועות על הַעֲבָרָת שליטה הצרפתית של אלג’יריה לאיטליה.

דילוג לתוכן