Skip to main content

תקרית בין מלצר ערבי ללקוח יהודי בבית הקפה ‘אקסלסיור’ בקונסטנטין (חלק 4)

תאריך:

31.07.1940

מיקום:

קונסטנטין

Keyword:

Nationalism, אנטישמיות, גזענות, קטטה (Rixe)

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_662_005

תיאור

פתק בכתב יד על תקרית בבית הקפה אקסלסיור בקונסטנטין, כתוב שהלקוח היהודי נקנס 25 פרנקים.

קשה לקרוא את הכתיבה.

סיכום הסיפור : זועם מהערה של מלצר ערבי, לקוח יהודי מבית קפה בקונסטנטין העליב את הערבים וגרם לתקרית קטנה. הוא התנצל מיד והמצב הורגע  במהירות.

דילוג לתוכן