Skip to main content

דו”ח של מפקד המשטרה של קונסטנטין אל המושל על האלימות שיבוא – 01.07.1936

תאריך:

01.07.1936

מיקום:

קונסטנטין

Keyword:

אנטישמיות, קטטה (Rixe)

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_700_155

תיאור

דו”ח של מפקד המשטרה של קונסטנטין אל המושל על האלימות הצפויה בעיר.

הוא ראה יהודים יוצאים מחנות עם מוטות ברזל בידיהם.

זאת בעקבות התקפות אנטישמיות המוזכרות בדו”ח הקודם. (הפניה: AEP_B3_700_153 ל- AEP_B3_700_154)

חודש יוני 1936 ראה גל של אלימות בין-קהילתית בעיר קונסטנטין בעיקר על ידי צעירים.

כמה דיווחים של מפקד המשטרה אל המושל ומכתבים של אישים דתיים הגיעו לנציבות (פרפקטורה) כדי לגנותם.

דילוג לתוכן