Skip to main content

מברק מן המושל הכללי לממונה(פריפקט) של אלג’יר – אוראן

מיקום:

אוראן

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_248_005

תיאור

מברק מבקש לדווח למושל על כל תקרית ביום 19 במאי

תרגום משוער

המושל הכללי  למושל אלג’יר באוראן – נא ליידע אותי בערב את התקריות שאירעו במחלקה שלך ביום 19 במאי. טלגרף אותי למרות שלא היה דיווח על נקודות עיקריות..

דילוג לתוכן