Skip to main content

מכתב לממונה המבקש הקצאת מכונית עבודה / התכתבות עם המחוז (פריפקטורה) – סלומון זרקא 7

תאריך:

07.04.1948

מיקום:

קונסטנטין

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_10_005

תיאור

מכתב לממונה המבקש הקצאת מכונית עבודה

הבקשה הקודמת לא נענתה

דילוג לתוכן