Skip to main content

מכתב מסדוק בנוגע למפקד האוכלוסייה היהודית באלג’יריה; 2 בינואר 1942

תאריך:

01.02.1942

מיקום:

אלג'יריה

אישיות:

שאטל איב-שארל

Keyword:

חוק מעמד היהודים

Organization:

המנהל הצרפתי באלג'יריה

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

933G4 IMG_6896

תיאור

תגובה מאת ראש העיר סדוק (Seddouk) לבקשת מושל מחוז קונסטנטין (26 דצמבר 1941) לקבל את הפרטים האישיים של היהודים המתגוררים במחוזו, אף אם פרטים אלה נמסרו לאחר תום המועד הנקבע בצו של ה-18 ביולי 1941. במקרה של סדוק לא נמסרו טפסים אישיים באיחור.

מתוך ארכיון אקס-אן-פרובנס, 933G4 IMG_6896.

דילוג לתוכן