Skip to main content

דו”ח תקופתי ממנהלת המחוז של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -16.06.1940 עד 30.06.1940

תאריך:

30.06.1940

מיקום:

אלג'יר, קונסטנטין

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_219 / AEP_B3_597_220 / AEP_B3_597_221

תיאור

הדו”ח עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות על המלחמה: מצב רוח של חיילים ומוסלמים מקומיים, חשש מפני תוצאות שביתת הנשק, אמצעים פוליטיים ומנהליים, מצב כלכלי

דילוג לתוכן