Skip to main content

קטע מתוך דו”ח יומי מהממשל הכללי של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר

תאריך:

23.04.1940

מיקום:

אלג'יר, ביסקרה, קונסטנטין

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_209

תיאור

הדוח עוסק בהשתנות מחיר המכירה של מוצרי החיים היומיומיים בשוק ביסקרה

(Biskra, Algiera)

דילוג לתוכן