Skip to main content

דו”ח תקופתי מהממשל הכללי של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -26.12.1939 עד 05.01.1940

תאריך:

05.01.1940

מיקום:

אלג'יר, אנגליה, צרפת, קונסטנטין

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_151

תיאור

הדו”ח עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות על המלחמה: מצב נפשי של האירופים והמוסלמים המקומיים, אמצעים פוליטיים ותעמולה, תגובות פוליטיות לניצחון פינלנד

רק דף 1 של הדוח זמין

דילוג לתוכן