Skip to main content

דו”ח תקופתי מהממשל הכללי של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -23.10.1939 עד 30.10.1939

תאריך:

30.10.1939

מיקום:

אלג'יר, קונסטנטין

Keyword:

רמדאן

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_159 to AEP_B3_597_162

תיאור

דו”ח של חשיבה של האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות של המחלקה: חשיבה של האירופים והמוסלמים הילידים, צעדים פוליטיים שליטה על מידע רדיו וקולנוע, המצב הכלכלי, החקלאות, התעשייה

דילוג לתוכן