Skip to main content

דו”ח תקופתי מהממשל הכללי של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -12.05.1940 עד 31.05.1940

תאריך:

31.05.1940

מיקום:

אלג'יר, בון, פיליפוויל, קונסטנטין

אישיות:

Hitler, Petain

Keyword:

Nationalism, תעמולה

Organization:

Vichy

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_108 to AEP_B3_597_115

תיאור

הדו”ח עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות על המלחמה: מצבם של האירופאים המקומיים והמוסלמים, צעדים פוליטיים ותעמולה, תגובות פוליטיות ודתיים, אמינות ושליטה במידע ברדיו ובעיתונות, כלכלה וחקלאות תנאים

דילוג לתוכן