Skip to main content

אוסף מברקים שנשלחו או התקבלו על ידי מחלקת השאלה היהודית ואגודות הסתרים בקונסטנטין

מיקום:

17981

אישיות:

לאוואל פייר, שאטל איב-שארל

Keyword:

השאלה היהודית

Organization:

המנהל הצרפתי באלג'יריה

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

933G2 IMG_6744

תיאור

אוסף מברקים המהווה חלק מהתכתבותה של מחלקת השאלה היהודית ואגודות הסתרים במחוז קונסטנטין עם פקידים בכירים במנהל הצרפתי באלג’יריה. אמנם תאריך הנפקתם של מברקים אלה אינו ודאי, אך ייתכן כי נשלחו או התקבלו בין סוף שנת 1942 ותחילת שנת 1943.

מתוך ארכיון אקס-אן-פרובנס, 933G2 IMG_6744. 

 

דילוג לתוכן