Skip to main content

דו”ח יומי: 20 ביולי 1940. מפריפקטורה של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר

תאריך:

26.11.2017

אישיות:

Hitler

Keyword:

אנטישמיות

Organization:

Vichy

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_011 / AEP_B3_597_012

תיאור

המסמך עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות של המלחמה: צעדים פוליטיים, ביטול הצו של קרמייה, אנטישמיות, מצב כלכלי וחקלאי.

דילוג לתוכן