Skip to main content

רשימת יהודי לוב במחנה באני די לוקה

מיקום:

בני די לוקה, לוב, מודנה

Idea:

נאציזם, פשיזם, שואה

Case number:

72

Description

רשימת יהודים מלוב הגיעה למחנה הריכוז של באני די לוקה

דילוג לתוכן