Skip to main content

דו”ח על מחנה ג’לפה

תאריך:

05.12.1942

מיקום:

אלג'יריה, ג'לפה, ליסבון, פילדלפיה, קזבלנקה

אישיות:

Leslie O. Heath

Keyword:

אסירים, בנות הברית, הגירה, מדינות הציר, משטר וישי, סיוע הומניטרי, פליטים, שחרור

Organization:

הצלב האדום, ועד הידידים האמריקאי (קוויקרים), צבא ספרד

Folder Number:

AFSC_01_33_47-48

תיאור

תיאור מחנה דג'לפה. מספר האסירים התנאים הפיזיים השוררים במחנה ומצב האסירים.

דילוג לתוכן