Skip to main content

הוראות לשידורי תעמולה ברדיו

מיקום:

ברלין, תוניס

אישיות:

Rahn Rudolf, ביי אחמד פשה

מושג:

אנטישמיות, בנות הברית, מלחמת העולם השנייה, רדיו, תעמולה

Organization:

משרד החוץ הגרמני, Auswärtiges Amt

תיאור

מסמך מתאריך 22.11.1942 מתוך תיק R 27766 מארכיון משרד החוץ הגרמני ובו הקונסול ראהן מעביר הוראות לשידורי תעמולה בשפה הערבית לאוכלוסיה הערבית באמצעות הרדיו.
ראהן מבקש להודות בשידורים לאוכלוסיה המקומית על הכנסת האורחים החמה והסיוע שדאגו המקומיים לספק לכוחות הגרמנים.
יש להתסיס את האוכלוסייה לכיוון אנטי-יהודי תוך שמירה על השקט הכללי.
יש להכווין את המקומיים לגלות חשדנות כלפי תעמולה אנגלית או גוליסטית.
כמו כן יש לחלק שבחים לביי התוניסאי.

דילוג לתוכן