Skip to main content

ראש של סנוסי, בנגאזי, לוב

מיקום:

בנגאזי, המדבר המערבי, טריפולי, נהלל

אישיות:

כפרי מרדכי

Keyword:

אומנות, בית הספר העברי בבנגאזי, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, מתנדבים, סנוסי, פלישת בנות הברית, ציונות

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

תיאור

באדיבות רחל כפרי.
פסלו של מרדכי כפרי, בן נהלל, אשר התגייס לצבר הבריטי במלחמת העולם השנייה ושירת בצפון אפריקה.
הפסל פוסל במהלך שירותו בבנגאזי, לוב.
 

דילוג לתוכן