Skip to main content

מכתב הנוגע לאנשים המבקשים להצטרף לצבא האמריקאי

תאריך:

12.01.1942

מיקום:

גיברלטר, פולין, פראג, קזבלנקה

אישיות:

Leslie O. Heath

Keyword:

אזרח, אזרחות, מלחמת העולם השנייה, פליטים

Organization:

ועד הידידים האמריקאי (קוויקרים), צבא ארה"ב

תיאור

חלופת מכתבים בנוגע לשני אנשים המבקשים להצטרף לצבא ארה"ב
מתוך ארכיון אגודת הידידים האמריקאיתAfsc_01_18_21
Afsc_01_18_22
Afsc_01_18_23

דילוג לתוכן