Skip to main content

צעדים כלפי עיתונות עוינת ומגויסת תחת משטר וישי באלג’יריה

מיקום:

אוראן, אלג'יר, מדריד

אישיות:

De Gaulle, וייגאן מקסים, פטן אנרי פיליפ, רוזוולט פרנקלין

Keyword:

בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, חוק מעמד היהודים, מלחמת העולם השנייה, עיתון, תעמולה

Organization:

עתיד חברתי

תיאור

ארכיון הממוריאל בפאריס, תיק אלג'יריה CCCLXXXV, עמודים 794-814, מכון בן-צבי
צעדים כלפי עיתונות עוינת ומגויסת תחת משטר וישי באלג'יריה
ניתן לצפות בפריט במרכז התיעוד בתיאום מראש.

דילוג לתוכן